Branschbarometern 2018 del 3/9: Tillverkning, drift och underhåll

Arbetsförmedlingens senaste broschyr, Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018, beskriver hur det ser ut för en rad olika yrkesgrupper som täcker närmare 200 olika yrken. Västerås Tidning har fått ta del av denna information för att se vilka branscher som väntas behöva rekrytera mest under 2018. Det här är del 3 av 9.

Inom detta yrkesområde, som till stor del innefattar industrijobb, arbetar cirka 16 procent av befolkningen i Västmanland. Här finns det överlag goda jobbmöjligheter, på grund av att vi är i en högkonjunktur samt att det är många som snart går i pension. Det finns goda chanser till jobb om man har en utbildning från ett industritekniskt gymnasieprogram och har man dessutom en teknisk högskoleutbildning ökar chanserna ännu mer.

Yrken med goda jobbmöjligheter är bland annat: industrielektriker, lackerare och industrimålare, maskinoperatörer inom metallarbete, fordonsreparatörer, svetsare och fastighetsskötare.

Exempel på medelgoda jobbmöjligheter är: handpaketerare, maskinoperatörer inom gummi och plast och montörer av träprodukter.
Det enda yrke med mindre goda jobbmöjligheter som listas är vaktmästare.

För att få ännu mer information om vilka yrkesområden och yrken som behöver folk under 2018, kan du ta del av Arbetsförmedlingens broschyr Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018. Du hittar den både på ditt närmaste arbetsförmedlingskontor och digitalt på Arbetsförmedlingens webbplats.

Denna artikel har varit publicerad i Västerås Tidning Business  mars 2018.