Branschbarometern 2018 del 5/9: Pedagogiskt arbete

Arbetsförmedlingens senaste broschyr, Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018, beskriver hur det ser ut för en rad olika yrkesgrupper som täcker närmare 200 olika yrken. Västerås Tidning har fått ta del av denna information för att se vilka branscher som väntas behöva rekrytera mest under 2018. Det här är del 5 av 9.

Inom yrkesområdet pedagogiskt arbete, som till stor del innefattar jobb på skolor, arbetar cirka åtta procent av arbetskraften. Denna kategori beskrivs som en av de med allra största chans att få jobb.

Både grund- och gymnasieskolor har ett stort behov av lärare och pedagoger. Många pensionsavgångar är en stor anledning till att det behövs mycket personal inom detta område.

Här finns det just nu bara exempel på goda jobbmöjligheter och inga exempel på varken medelgoda eller mindre goda möjligheter.

Exempel på yrken som behöver personal är: elevassistenter, förskolelärare, gymnasielärare, universitets- och högskolelärare och fritidspedagoger.

För att få ännu mer information om vilka yrkesområden och yrken som behöver folk under 2018, kan du ta del av Arbetsförmedlingens broschyr Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018. Du hittar den både på ditt närmaste arbetsförmedlingskontor och digitalt på Arbetsförmedlingens webbplats.

Denna artikel har varit publicerad i Västerås Tidning Business  mars 2018.