Branschbarometern 2018 del 9/9: Data, teknik och naturvetenskap

Arbetsförmedlingens senaste broschyr, Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018, beskriver hur det ser ut för en rad olika yrkesgrupper som täcker närmare 200 olika yrken. Västerås Tidning har fått ta del av denna information för att se vilka branscher som väntas behöva rekrytera mest under 2018. Det här är del 9 av 9.

Inom detta yrkesområde, där åtta procent arbetar, finns det goda chanser till ett jobb. Tekniken utvecklas och förändras ständigt och det leder till att efterfrågan blir stor.

Utbildningar från högskolor, bland annat civilingenjörsutbildningar, ökar chanserna ännu mer.

Exempel på yrken med goda jobbmöjligheter är: arkitekter, civilingenjörer inom kemi, logistik och produktionsplanering, nätverkstekniker, systemtekniker och systemanalytiker.

Exempel på yrken med medelgoda jobbmöjligheter är miljö- och hälsoskyddsinspektörer och supporttekniker inom it.

För att få ännu mer information om vilka yrkesområden och yrken som behöver folk under 2018, kan du ta del av Arbetsförmedlingens broschyr Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018. Du hittar den både på ditt närmaste arbetsförmedlingskontor och digitalt på Arbetsförmedlingens webbplats.

Denna artikel har varit publicerad i Västerås Tidning Business mars 2018.