Branschbarometern 2018 del 1/9: Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Arbetsförmedlingens senaste broschyr, Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018, beskriver hur det ser ut för en rad olika yrkesgrupper som täcker närmare 200 olika yrken. Västerås Tidning har fått ta del av denna information för att se vilka branscher som väntas behöva rekrytera mest under 2018. Det här är del 1 av 9.

Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Detta yrkesområde är det största i Västmanland, där cirka 23 procent av befolkningen arbetar. De vanligaste yrkena är bland annat sjuksköterskor, undersköterskor och skötare. Det finns stora rekryteringsbehov till detta yrkesområde, vilket innebär att det finns goda möjligheter till nästan alla yrken inom vården.
En stor anledning till att det finns goda jobbmöjligheter är att befolkningen ökar och att antalet äldre personer också ökar. Det finns även många pensionsavgångar, så många tjänster kommer att behöva tillsättas för de som slutar. Många av jobben kräver eftergymnasial utbildning men det finns även goda möjligheter om man har en gymnasial utbildning.
Exempel på yrken som har goda jobbmöjligheter är bland annat: läkare, apotekare, barnskötare, sjuksköterskor, kuratorer, tandläkare och veterinärer.
Det enda yrke som enbart har medelgoda jobbmöjligheter inom detta yrkesområde är vårdbiträden.

För att få ännu mer information om vilka yrkesområden och yrken som behöver folk under 2018, kan du ta del av Arbetsförmedlingens broschyr Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018. Du hittar den både på ditt närmaste arbetsförmedlingskontor och digitalt på Arbetsförmedlingens webbplats.

Denna artikel har varit publicerad i Västerås Tidning Business  mars 2018.