Att läsa

Yrkesjakten – den virtuella vägen till arbete

Genom ”Yrkesjakten” har Arbetsförmedlingen tagit fram virtuella arbetsfilmer, så kallade VR-videos (Virtual Reality). Filmerna ska hjälpa ungdomar att få en uppfattning av olika yrken och dess arbetsrutiner. På Rekryteringsmässan 2019 p...

Flera nya YH-utbildningar startar i länet

Den 29 februari presenterade Västeråsbaserade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka nya utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019. Totalt får tio nya yrkeshögeskoleutbildningar starta i Västmanland...

Lägsta arbetslösheten i Västmanland på tio år

När Arbetsförmedlingen summerar arbetslösheten för förra året, uppgick årssnittet till 8,5 procent för Västmanland. Det är den lägsta nivån på tio år. – Vi har ett stort behov av arbetskraft i länet, säger Marcus Löwing, arbetsm...

Utmaning 2019 – trots över 1 000 flera jobb

Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar under 2019. Trots att det beräknas komma över 1 000 fler jobb i länet så gör kompetensbristen att det är fortsatt svårt att matcha arbetssökande med de lediga tjänsterna. Det här gör att...

Här får nästan 9 av 10 jobb efter utbildningen

Att gå en yrkeshögskoleutbildning kan för många vara vägen till en ny karriär. För studenterna på Plushögskolan i Västerås får nästan 9 av 10 jobb direkt efter examen. Men visst finns utmaningar: – Det handlar om att fylla platserna...

1 100 fler jobb i länet under 2019

Fortsatt stora rekryteringsbehov i Västmanlands län. I fokus står matchningen till arbete och utbildning för att säkra kompetensförsörjningen. I och med det är utbildnings- och vägledningsinsatser centrala komponenter i Arbetsförmedlinge...

Af: Så ökas chansen för långtidsarbetslösa

Subventionerade jobb ökar chanserna för långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen har gjort en sammanställning av resultatet av subventionerade anställningar. Andelen som går från subventionerad till osubventionerad anstä...

Fortsatt minskad arbetslöshet bland ungdomar

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka. I flera års tid har antalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. I slutet på oktober var de 48 000. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att allt färre ungdo...

Hur ser arbetsmarknaden ut där du bor?

Det är stora chanser till jobb inom tre av fyra yrken i Sverige. Men hur ser arbetsmarknaden ut där du bor? Arbetsförmedlingen har tagit fram listor – län för län – som visar tio yrken där det är störst brist på arbetskraft under det...

Mitt i karriären-barometern 2018: Fortfarande vill 56% byta jobb

Mitt-i-karriäristen söker en mening med yrkeslivet, men desto färre söker nytt jobb. I en ny mätning anger mer än hälften att de skulle vilja ha ett nytt jobb, men de som söker aktivt är desto färre. 43% vill byta jobb men gör det inte,...