Fortsatt minskad arbetslöshet bland ungdomar

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka. I flera års tid har antalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. I slutet på oktober var de 48 000.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att allt färre ungdomar (18–24 år) är inskrivna som arbetslösa. I slutet på oktober var de knappt 48 000, jämfört med 55 000 samma månad i fjol.  Även andelen unga arbetslösa har minskat till en nivå på 8,8 procent. Det kan jämföras med 10,3 procent för ett år sedan.

– Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det är brist på arbetskraft. Det gynnar ungdomarna när arbetsgivare sänker kraven på erfarenhet. De flesta unga är arbetslösa i korta tider, de rör sig mellan arbetslöshet och anställning i mycket större utsträckning än andra åldersgrupper, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten sjunker nu snabbare för unga män än för unga kvinnor. Fortfarande är dock fler, sex av tio arbetslösa ungdomar, män. I slutet på oktober var 7,3 procent av de unga kvinnorna arbetslösa och 10,3 procent av de unga männen. Nära hälften, 44 procent, av de ungdomar som är utan jobb är utrikes födda.  I oktober hade sammanlagt 11 700 ungdomar varit arbetslösa i ett år eller längre.

– De ungdomar som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden är i huvudsak de som saknar utbildning. Gymnasieutbildning är en vattendelare på svensk arbetsmarknad, säger Annika Sundén.

Sammanlagt är arbetslösheten (16-64 år) i oktober 6,9 procent, en nedgång från 7,4 procent på ett år.

Kort om arbetsmarknaden i oktober 2018.
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2017.)

• 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).
* Sammanlagt 340 622 personer (360 661) varav 48 094 inom etablering (58 816).

• 8,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,3).
* Sammanlagt 47 585 ungdomar (54 630) varav 8 107 inom etablering (10 982).

• 182 309 personer var öppet arbetslösa (190 819).

• 158 313 personer deltog i program med aktivitetsstöd (169 842).

• 26 843 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 691).

• 36 955 personer fick arbete (37 132) varav 970 inom etablering (2 008).

• 4 204 personer varslades om uppsägning (3 588).

* Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2018.