Pilträdets förskola söker förskollärare

Om jobbet

Vi söker nu legitimerade förskollärare till vårt professionella pedagogteam där du kommer att vara med i nästa steg i vår utveckling till att bli en förskola i framkant. Vi ska stötta varje barns utveckling och lärande och finna fler bra anpassningar till de barn som behöver det mest.

Du kommer i huvudsak jobba som ansvarig pedagog i barngrupp och utveckla utbildningen tillsammans med arbetslaget. Utöver det sedvanliga förskolläraruppdraget får du även ett avdelningsansvar vilket innebär att du ingår i en planeringsgrupp på förskolan när det gäller den pedagogiska utvecklingen av verksamheten. Du har varje vecka 2 tim egen planering utöver de 3 tim gemensam planering som du har med Arbetslaget / i Personalmöten / Kvalitetsverkstad

Du kommer att ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet stärker barnens delaktighet och inflytande. Du synliggör och vidareutvecklar barnens lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation och genom systematiskt kvalitetsarbete. Du arbetar med en tydlig målsättning, analys, reflektion och du har Läroplanen som en självklar del i allt som du planerar och gör tillsammans med barnen och arbetslaget.

Vi är certifierande inom Grön flagg och arbetar kontinuerligt med att fördjupa barnens kunskaper inom hållbar utveckling och har ett inkluderande arbete med återvinning. Vi hoppas du vill ta vara på vår vackra närmiljö och vågar utmana barnens kompetens med naturnära utomhuspedagogik.

Vi jobbar aktivt med att utmana varje barn till fördjupade kunskaper inom olika teman med digitala verktyg i våra lärmiljöer och ett kreativt skapande vilket du ska vara med och utveckla vidare.

Vi har valt normkreativitet som ett spännande och utmanade arbetssätt, du ska vara öppen för diskussioner och på ett tryggt sätt förankra detta i utbildningen.

Du ska tillsammans med oss som jobbar i förskolan främja aktning för människolivets okränk­barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.

Då våra barngrupper består av många olika nationaliteter behöver du vara intresserad av mångfald och använda en kreativ undervisning för barnens individuella språkutveckling och se det som något självklart i din undervisning.

Vår förskolas värderingar vilar på en trygg kristen grund där vi respekterar och välkomnar alla familjer och vill att alla människors lika värde ska vara tydligt hos oss. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt så samarbetar vi på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

På vår förskola har vi 4 åldersindelade avdelningar; 1-2 år, 2-4 år och 4-6 år.

Förskolan ligger på Vallby, nära friluftsmuseet och andra härliga grönområden. Det är mycket bra bussförbindelser in till city, Mälaren och övriga områden omkring Västerås i nära anslutning till vår förskola.

Du kommer också samarbeta med externa samarbetspartner till oss, så som HAB och SPSM.

Vi har utvecklingsmöjligheter genom Fortbildning, du får Arbetskläder, Friskvårdsbidrag och vi har kollektivavtal med Almega.

Ett utdrag ur Polisens belastningsregister krävs för att få anställning hos oss.

Varaktighet: Tillsvidare i 75–100 % tjänstgöring

Tillträde enligt överenskommelse och intervjuer kommer att ske löpande så kom in med ansökan. Varmt välkommen till oss!

Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Krav: Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Pedagogik och lärarutbildning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Arbetsgivare: Stift Källan
Kontakt: Carina Källberg, Förskolechef / Rektor, carina.kallberg@piltradetsforskola.se


Företag:
Pilträdets förskola
Kategori:
Pedagogiskt arbete
Ort:
Västerås
Sista ansökningsdag:
2022-01-30

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Ansök via E-post