Abetong söker Arbetsmiljöingenjör / HS Advisor

Om jobbet

Betong är det vanligaste stommaterialet i flerbostadshus och en viktig länk i ett utvecklat industrialiserat byggande. På Abetong, marknadsområde hus, arbetar vi med byggprojekt i varierande omfattning. Till största delen med flerbostadshus men även industribyggnader och lokaler. Våra kunder är främst byggföretag och fastighetsägare.

Rollen innebär

Att vägleda och supportera samt bistå med rådgivning inom arbetsmiljöområdet till chefer och medarbetare i organisationen och på så sätt bidra till att en god arbetsmiljö uppnås.
Att bistå med expertkunskap inom hela Hälsa- och säkerhetsområdet (HS).
Att säkerställa att HS processerna genomförs och att det operativa HS arbetet utförs enligt satta arbetsrutiner.

Som Arbetsmiljöingenjör rapporterar du till Divisionschef för Hus Mellansverige. Det dagliga arbetet sker vid fabrikerna i Hallstahammar och Kvicksund, ofta tillsammans med fabrikscheferna. Strategiskt och bolagsövergripande arbete sker tillsammans med övriga HS-advisors inom Abetong och systerbolaget Contiga AB och koordineras av QHSE Manager.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Samordna, utveckla, övervaka och administrera bolagets systematiska arbetsmiljöarbete tillsammans med den övriga HS-organisationen.
Utveckla och implementera verksamhetsledningssystem baserat på tex, ISO 45001.
Genomföra interna revisioner och gapanalyser baserat på standarder och lagstiftning.
Bevaka att bolagets arbetsmiljöarbete utförs i enlighet med lagkrav och tillämpliga föreskrifter.
Säkerställa att aktuella lagar, förordningar och författningar gällande arbetsmiljö blir tolkade, kända och tillämpas i organisationen.
Ansvara för bolagets kontakter med Arbetsmiljöverket, länsstyrelse, kommun och andra intressenter med avseende på arbetsmiljöfrågor.
Tillse att rätt arbetsmiljöutbildning finns tillgänglig för bolagets personal och entreprenörer i frågor om, utrustning och kompetens gällande arbetsmiljö. Även ta fram eget utbildningsmaterial och hålla i utbildningar.
Ge stöd och support till verksamhetens medarbetare gällande arbetsmiljö.
Ansvara för att stödja genomförandet av rutiner och undersökningar samt rapportera utfall gällande arbetsmiljö.
Stödja cheferna i arbetet med att följa upp och utreda observationer, olycksfall, tillbud och skador.
Utvärdera alternativ teknik och nya system gällande arbetsmiljö.
Ansvara för att säkerställa att rätt kvalitet och innehåll avseende arbetsmiljö är med i företagsinterna regler och instruktioner.
Ansvara för att samråda med företagshälsovården inom frågor som rör den fysiska arbetsmiljön.

Kvalifikationer och personlighet Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet eller med motsvarande arbetslivserfarenhet, gärna från tillverkningsindustrin. Du har god kunskap om de lagar, förordningar och standarder som gäller inom området samt av ledningssystem enligt ISO standard.

Du arbetar systematiskt och strukturerat, och tar egna initiativ samt är den som ser till att genomföra vad som är överenskommet. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp såväl operativt som strategiskt. Du har en god förmåga att bygga nätverk och interagera på olika nivåer i organisationen, både inom Abetong men också med övriga företag i koncernen.

Om oss Abetong är ett företag i ständig utveckling. Samtidigt har vi en lång tradition i branschen. Hos oss får du vara med och bidra till ett funktionellt samhälle med ett starkt fokus på hållbarhet och långsiktighet. Vi lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Våra medarbetare trivs och många stannar länge. Vi uppmuntrar ett vänligt och prestigelöst arbetsklimat och vår fortsatta framgång bygger på medarbetare som är REKO i alla lägen och som gillar betong väldigt mycket. Läs mer om vår värdegrund REKO här www.abetong.se/sv/reko

Abetong är ett av landets ledande företag för utveckling, tillverkning och försäljning av betongelement och hela projekt med betongbaserade stommar. Kunderna finns inom marknadsområdena flerbostadshus och industri, lantbruk, och anläggning. Abetong har fabriker och försäljningskontor på 13 orter i Sverige samt dotterbolag i Polen och omsätter ca 1,3 miljarder kronor. Abetong ingår i HeidelbergCement-koncernen, en av världens största byggmaterialproducenter. Koncernen har cirka 58 000 medarbetare i 60 länder. Läs gärna mer på www.abetong.se

I alla N&L’s rekryteringsprocesser blir du testad. Både på ett logiskt och personligt plan. Med hjälp av Alva Labs genomför vi en objektiv rekryteringsprocess. Testerna tar ungefär 10-20 minuter vardera.

Låter detta intressant för dig? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se eller genom knappen nedan snarast, urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88.

Varmt välkommen med din ansökan!


Företag:
Norén & Lindholm
Kategori:
Tekniskt arbete
Ort:
Västerås
Sista ansökningsdag:
2020-02-26

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Läs mer och ansök här