Lägsta arbetslösheten i Västmanland på tio år

När Arbetsförmedlingen summerar arbetslösheten för förra året, uppgick årssnittet till 8,5 procent för Västmanland. Det är den lägsta nivån på tio år.

– Vi har ett stort behov av arbetskraft i länet, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län är starkt och arbetslösheten fortsätter att minska.
– Under det gångna året har vi haft en fortsatt stark konjunkturutveckling och ett stort behov av arbetskraft i länet. Även antalet varsel har legat på en tydligt lägre nivå jämfört med tidigare år, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknaden i siffror
Arbetsförmedlingens statistik för december 2018, Västmanlands län  (Inom parentes anges motsvarande siffror för 2017)

• 8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2). Sammanlagt 11 064 personer (11 782) varav 1 606 inom etablering (2 164).
• 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0).* Sammanlagt 1 612 personer (1 848) varav 266 inom etablering (455).
• 5 027 personer var öppet arbetslösa (5 648).
• 6 037 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 134) varav 1 240 inom etablering (744).
• 606 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (663).
• 689 personer fick arbete (877) varav 18 inom etablering (61).
• 20 personer varslades om uppsägning (34).

 

Artikeln publicerades i Västerås Tidning januari 2019.