Mitt i karriären-barometern 2018: Fortfarande vill 56% byta jobb

Mitt-i-karriäristen söker en mening med yrkeslivet, men desto färre söker nytt jobb. I en ny mätning anger mer än hälften att de skulle vilja ha ett nytt jobb, men de som söker aktivt är desto färre. 43% vill byta jobb men gör det inte, bara 13% är ute och ser sig om efter ett nytt arbete.

Folkuniversitetet har sedan 2013 årligen genomfört undersökningen Mitt i karriären-barometern, en mätning av hur yrkesverksamma mellan 40-55 år ser på sitt arbetsliv och sin framtid. Med sex år i ryggen visar undersökningen återigen ett resultat där många hellre skulle vilja göra något annat. Den främsta anledningen till att de inte byter jobb (29%) är att de inte vet vad de vill göra.

– Barometern visar att mer än varannan person sitter på sitt jobb och vill egentligen vara någon annanstans. 56% är verkligen en alarmerande siffra, man kan fråga sig vad det gör för sammanhållningen och engagemanget på arbetsplatsen. Jag tror att det till stor del handlar om kombinationen av dålig självinsikt, otydliga mål och rädsla för det okända. Fler måste våga mer, säger Charlotte Hågård, karriärexpert och föreläsare på Folkuniversitetet.

När det kommer till personlig utveckling är det just önskan om att vilja bli bättre på att utnyttja sina styrkor och talanger bättre, lära sig mer inom sitt område och våga mer som toppar bland de svarande. Företagare är den grupp som är minst intresserade av kompetensutveckling. Där svarar en tiondel att personlig utveckling inte är relevant alls.

För att ytterligare se vilka områden man vill utveckla innehöll årets Mitt i karriären-barometer en ny fråga som undersökte vilken kurs man skulle läsa om man fick välja fritt och utan kostnad. För kvinnor ligger kurser om psykologi och hälsa i topp (27% svarar att de helst skulle gå en kurs i det). Medan det för män är IT och teknik som lockar (25%).

– Att ta steget och läsa en kurs är absolut ett sätt att utveckla sig själv och kanske framförallt att hitta vad det är man vill göra. Det kan leda till att nya tankebanor öppnas upp och man behöver inte alltid stirra sig blind på att det man studerar ska vara ens nya framtid, utan istället våga se det som personlig utveckling som kan leda till något nytt, säger Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet i Stockholm.

Undersökningen i korthet

 • Precis som föregående års undersökning visar 2018 års barometer att andelen tillfrågade som vill byta jobb är hög. 43% vill byta jobb men söker inte aktivt, 13 % vill byta och söker aktivt medan bara 44% är nöjda med sin arbetssituation idag.
 • 29% vet inte vad de vill söka sig till eller vilket slags jobb de är intresserade av.
 • Positiv trend: Färre upplever att det är en utmaning att hålla jämn takt med yngre kollegor 44% anger att det inte är ett problem alls (jmf med 37% 2013).
 • Negativt är att 17% anger att de aldrig haft ett mål med sitt yrkesliv.
 • Kvinnor och män listar olika områden där de skulle vilja kompetensutvecklas. I topp för både män och kvinnor ligger svaret att man skulle vilja bli bättre på att utnyttja sina styrkor och talanger bättre. Fler män skulle vilja bli bättre på att utveckla sin sociala förmåga (kvinnor 15%, män 23%).
 • Av de som är företagare är det störst andel som inte ser något behov alls av kompetensutveckling. 12% svarar att det inte är relevant med personlig utveckling.
 • På frågan om vad man skulle läsa för kurs om man fick möjlighet att göra det kostnadsfritt skiljer det sig också mellan kvinnor och män skulle vilja göra. För kvinnor ligger kurser inom hälsa och psykologi i topp. Över en fjärdedel (27%) skulle välja det. Av männen skulle 25% vilja gå en kurs i IT/teknik.
 • Trender i jobbsökandet speglar trender i samhället. Karriärcoacher är inte lika efterfrågade som man kan tro – enbart 3 % anger att de hämtar råd och vägledning hos dessa. Mest hämtar man råd och stöd hos familj och vänner (31 %).
 • Enbart 6 % ser det som en drivkraft att bli chef och enbart 5 % har som drivkraft att bli befordrad. Enbart 3 personer av hundra har som mål att bli chef. Siffran sjunker ständigt.
 • Högre lön och bättre villkor lockar, men i övrigt är det mjuka värden; personlig utveckling, viljan att lära sig nya saker och uppnå balans mellan jobb och fritid som lockar.
 • Man vill hellre gå ner i arbetstid (15 %) än upp i arbetstid (4%).

 

Källa: Folkuniversitetet