Säkerhetsprövning? Då kan du granskas av Säpo

Har du sökt ett arbete där det innebär att du kommer få gå igenom en säkerhetsprövning?

Vissa arbeten räknas som extra känsliga för att det är rätt person på rätt plats. Därför genomförs en säkerhetsprövning av personen innan en anställning.

Prövningen kartlägger om den som sökt jobbet är lämplig, lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Säkerhetspolisen och ibland arbetsgivaren genomför säkerhetsprövningen och överlämnar sedan sin bedömning till arbetsgivaren som får ta beslut.

Bland annat hämtas information in om den sökande har skulder och eventuella skulder hos Kronofogdemyndigheten. Arbeten där den anställde hanterar pengar kan anses som riskfyllt om det finns stora skulder. Skulder kan också innebära att en person har ökad risk för att utsättas för utpressning.

Är befattningen säkerhetsklassad krävs ett svenskt medborgarskap.

Tre säkerhetsklasser 

  1. I säkerhetsklass 1 placeras den anställning eller liknande som i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.
  2. I säkerhetsklass 2 placeras den anställning eller liknande som i en omfattning som inte är obetydlig får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.
  3. I säkerhetsklass 3 placeras den anställning eller liknande som i övrigt får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för rikets säkerhet och det kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa om dessa uppgifter skulle röjas.