Stor brist på kockar

Just nu finns det ett flertal yrken på arbetsmarknaden som har brist på personal. Ett av dessa, med en tydlig brist, är kockyrket. Runt om i landet behövs det fler kockar och kallskänkor och i Västmanland och Västerås är det inget undantag.

Arbetsförmedlingen gör prognoser för arbetsmarknaden och för statistik för hur varje yrkesgrupp ser ut. Yrkesgrupper kan antingen ha brist eller överskott. Närmare 80 procent av alla yrkesgrupper har någon form av brist och en av de som har en tydlig påtaglig brist är kockyrket. I hela Sverige råder brist och bristen varierar från län till län.
– Det finns en tydlig brist på kockar och kallskänkor i hela landet. Vår senaste prognos, som vi publicerade i februari, visar att det med stor sannolikhet kommer att vara en brist i alla fall fem år till, säger Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.
Bristen på kockar dök upp redan 2007, då det var en viss brist på kockar. 2011 gick bristen upp till så kallad påtaglig brist, vilket helt enkelt innebar att den ökade ännu mer. Sedan 2011 har detta hållit i sig, vilket man även kan se på Arbetsförmedlingens platsbank, där det finns närmare 1000 annonser för kockar just nu.
Anledningen till bristen är bland annat att intresset och efterfrågan för mat har ökat. Dels så ökar Sverige ständigt i befolkningsantal och dels så blir allt fler intresserade av mat. En annan anledning är att färre studenter väljer att studera restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet, vilket leder till att det saknas utbildade kockar.
– Från vårt håll försöker vi lyfta fram det gymnasieprogrammet så att fler ska bli intresserade av att läsa det och vi hoppas att intresset kan öka i framtiden. Just nu har man goda möjligheter att få jobb som kock, om man har rätt utbildning, säger Olle Ahlberg.
Bristen på kockar kan skapa problem för restauranger och arbetsgivare. Vissa restauranger och företag har förändrat sin kravbild och gjort det lättare att kunna söka jobb hos dem, vilket i sin tur kan ge fler möjligheten att jobba som kock men samtidigt finns det alltid en risk att kvalitén blir sämre.

Daniel Linderberg,
Västerås Tidning

 

Publicerad i Västerås Tidning Business 17 april 2018