Stora jobbmöjligheter – via yrkesprogrammen

Arbetsförmedlingen presenterade nyligen Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018 – en rapport som visar på vilka kompetenser som är eftertraktade just nu.
Det finns stora möjligheter att få jobb inom en rad olika branscher. För de flesta jobben krävs att du har en avslutad gymnasieutbildning.

I rapporten kan man bland annat läsa att: ”jobbmöjligheterna är särskilt goda inom vård och omsorg, pedagogiskt arbete, bygg och anläggning samt inom data, teknik och naturvetenskap. Inom dessa områden väntas även antalet jobb bli fler. Det kommer också finnas många jobb- öppningar inom tillverkning, drift och underhåll”.
Parallellt med detta syns för första gången en stor, reell uppgång i antalet sökande till gymnasiets yrkesprogram i Västerås, något som bådar gott för att branscherna ska kunna anställa välutbildade duktiga yrkesmän och yrkeskvinnor framöver.
– I princip ökar alla våra yrkesprogram kraftigt. Det här är vi väldigt glada över. Dels vet vi att våra elever på yrkesprogrammen får en riktigt bra utbildning som leder både till jobb och möjlighet att studera vidare, förklarar Leif Larsson, verksamhetschef för gymnasieskola- vuxenutbildning i Västerås.
”Bidrar till växtkraften”
Han menar att yrkesprogrammen är otroligt viktiga för Västerås framtid.
– Att våra företag och branscher kan tillgodose sina anställningsbehov bidrar till hela Västerås växtkraft.
Västerås stads kommunala gymnasieskolor har under de senaste två åren gjort en rad insatser för att öka attraktiviteten på yrkesprogrammen.
Bland annat har en stor satsning gjorts på att säkerställa att det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) bedrivs på ett kvalitetssäkrat, likartat sätt på samtliga skolor APL går ut på att alla elever på yrkesprogram ska få bästa tänkbara förberedelse inför arbetslivet och därför genomför minst 15 veckor av sin utbildningstid ute på plats i respektive bransch.
Det gör att att eleverna får goda praktiska erfarenheter av yrket redan under studietiden.
Flera satsningar gjorda
Andra satsningar har varit ett ökat fokus på att visa yrkesprogrammen genom till exempel yrkesprogramsdagar, aktiviteter som Bygg-VM och framtagande av Youtubefilmer för yrkesprogrammen. Och satsningarna har givit resultat.
– Vi ser en stor ökning av sökande till bygg- och anläggningsprogrammet, som vi är väldigt glada över. De flesta av våra elever har jobb direkt efter avslutad utbildning och många av våra elever blir erbjudna extrajobb redan under utbildningstiden, säger Sara Snees, tf rektor på Hahrska gymnasiet som får medhåll av andra rektorer.
– Vi ser också ett stort ökat antal elever som söker våra program. Antalet sökande till Fordons- och transportprogrammet är högre än på många år, vilket vi tycker är glädjande, säger Christian Eklund, biträdande rektor på Edströmska.
– Det är viktigt att komma ihåg att ett yrkesprogram leder till en god karriär och ofta till en väldigt god löneutveckling. Många av eleverna på yrkesprogrammen väljer också att skaffa högskolebehörighet för att kunna studera vidare senare i livet om de vill och det finns ett lagförslag som går ut på att grundläggande högskolebehörighet blir verklighet på alla yrkesprogram. Det tycker vi är jättebra, avslutar Leif Larsson.

Bilden: Hahrska gymnasiet. Här finns några av Västerås stads alla olika yrkesprogram. För första gången syns en stor uppgång i antalet sökande till gymnasiets yrkesprogram i Västerås. Foto av: Per Groth/Västerås stad

Artikeln var publicerad i Västerås Tidning den 31 mars 2018