Utmaning 2019 – trots över 1 000 flera jobb

Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar under 2019. Trots att det beräknas komma över 1 000 fler jobb i länet så gör kompetensbristen att det är fortsatt svårt att matcha arbetssökande med de lediga tjänsterna.

Det här gör att risken för långtidsarbetslöshet ökar, framför allt för sökande utan fullföljda gymnasiestudier.
Kauko Leppälä, chef på arbetsförmedlingen i Västerås, säger att problemet inte är någon ”quick fix”.
– Det är egentligen ett problem som vi har i stort sett hela riket. Det är för många arbetslösa som saknar grundläggande utbildning, de kanske inte ens har en fullgjord gymnasieutbildning.

För att komma till rätta med avsaknaden av utbildade arbetssökande försöker kommunen tillsammans med utbildningssamordnare och andra aktörer få arbetslösa lågutbildade att söka vuxenutbildningar för att läsa upp eller skaffa sig en gymnasieutbildning.
– I år är det fortfarande positivt på arbetsmarknaden, det är högkonjunktur och det finns gott om jobb så det är en bra idé att investera i sig själv för att bli mer konkurrenskraftig i framtiden, säger Kauko Leppälä.

Praktiska utbildningar
Känner man att man inte vill läsa en teoretisk utbildning så finns det andra vägar att gå.
– Det finns ju även yrkesinriktade vuxenutbildningar på gymnasienivå. Man behöver inte alltid sikta på vidare studier utan kan söka sig till praktiska utbildningar. Till exempel finns gymnasieutbildningar inom vård och restaurang här i Västerås, säger Kauko Leppälä.
Vad man väljer för gymnasieutbildning menar han är mindre viktigt i nuläget.
– Det finns personalbrist i stort sett i alla branscher, mer eller mindre. Ett bra verktyg är att gå in på vår hemsida och titta i vår guide för jobbmöjligheter i Västmanland. Guiden för 2018 finns kvar och i slutet av januari, senast i början av februari, kommer guiden för 2019.
Guiden kan användas som ett rättesnöre där man bransch för bransch kan se prognosen för olika branscher och yrken både på kortare och längre sikt.

Kauko Leppäla avslutar med att påminna om att det självklart inte är alla som är dömda till lång arbetslöshet, men att utbildning och motivation givetvis underlättar.
– Något man också kan tänka på är att man nu för tiden ofta inte har samma yrke hela sitt liv, utan kan få utbilda om sig. Man kan säga att lärandet är livslångt.

Artikel publicerades i Västerås Tidning 12 januari 2019