Skapa ditt personliga varumärke

När konkurrensen om jobbet är hård är det inte bara ditt cv som har betydelse. Ditt personliga varumärke är minst lika viktigt. Ditt personliga varumärke är summan av allt det som omgivningen förknippar med dig. Och det är det som ger tydlighet i vad du har att erbjuda en arbetsgivare. Vi ger dig tips på hur du bygger upp ett professionellt jobb-jag.

Vad är ett personligt varumärke?

Ett varumärke kan beskrivas som det som kännetecknar och utmärker något. Ditt personliga varumärke är summan av det som omgivningen förknippar med dig som person, det som skiljer dig från andra och som ger en bild av vad du har att erbjuda. Man kan också kalla det för ”ditt professionella rykte”. Det är det ryktet, alltså arbetsgivarens bild av dig, som kan vara nyckeln till din framgång.

Hitta dina kärnvärden

Ditt personliga varumärke kan beskrivas som summan av hur du uppfattas, upplevs och vad du står för. Det har betydelse när du ska stå ut i konkurrensen. Fundera på vad som är särskilt viktigt för dig i arbetslivet. Är det till exempel engagemang, ärlighet, kreativitet – eller något annat? Var ärlig, och skriv ner två, tre saker som du verkligen står för. Det är dina kärnvärden, det vill säga grundstenarna i ditt personliga varumärke. Fundera också på om du har några konkreta exempel från till exempel tidigare arbeten när de här kärnvärdena synts extra tydligt.

Vem är du?

Vilka arbetsuppgifter kastar du dig över och vilka skjuter du på? Trivs du bäst när du har flera saker på gång samtidigt, eller gör du helst en sak i taget? Fundera på och skriv ner några exempel på andra saker som ger en bild av hur ditt jobb-jag ser ut. Har du förebilder du ser upp till? Människor som inspirerat dig? Vilka och varför just dessa? Vilka egenskaper har du? Vilka styrkor och vilka utvecklingsområden har du?

Välj hur du vill bli sedd

Fundera över vilken bild du vill att omgivningen ska ha av dig. Välj ut ett par framgångsfaktorer som du vill bli förknippad med, till exempel att du är passionerad i jobbet eller att du är bra på att motivera andra. Ta jobb, gå kurser och gör saker som förstärker den bilden.

Stick ut från mängden

Vilka saker är du riktigt bra på? Skriv ner två, tre saker som du verkligen känner är dina främsta fördelar. Saker som du är bra på och som du brinner för. Jobba kontinuerligt på att förstärka det du redan är bra på, i stället för att försöka förbättra dina sämre sidor för att bara bli lagom bra på allt.

Hur ser bilden av dig ut på webben?

Sök på ditt namn på webben. Vilka resultat kommer upp? Kom ihåg att allt fler arbetsgivare kollar upp kandidater på sociala medier eller Google innan de rekryterar. Tänk därför på vilken bild Facebook, Instagram, Twitter och andra digitala kanaler ger av dig. Ett konto på Linkedin kommer till exempel högt upp i sökträffarna när man googlar på ditt namn. Se över inställningarna på dina konton i sociala medier – allt du lägger upp kanske inte ska vara åtkomligt för alla.

Källa: Arbetsförmedlingen