Yrkesjakten – den virtuella vägen till arbete

Genom ”Yrkesjakten” har Arbetsförmedlingen tagit fram virtuella arbetsfilmer, så kallade VR-videos (Virtual Reality). Filmerna ska hjälpa ungdomar att få en uppfattning av olika yrken och dess arbetsrutiner. På Rekryteringsmässan 2019 på Aros Congress Center i Västerås är Yrkesjakten på plats för att berätta mer för besökarna.

Idag har många ungdomar svårt att välja vilket yrka man ska utbilda sig till. Det stora utbudet på arbetsmarknaden skapar många funderingar och tankar bland de yngre. För att underlätta alla funderingar har Arbetsförmedligen tagit fram ” Yrkesjakten”, den virtuella vägledningen för unga. Nina Form, projektledare Yrkesjakten, berättar om bakgrunden till projektets uppkomst.

– Vi startade projektet för två år sedan i syfte att nå ut till dem unga. Det finns en tendens att många ungdomar gör ”fel val”, som att hoppa av skolan eller liknande. Så vi ville minska avhoppen och öka intresset för arbetsmarknaden, säger Nina Form.

Arbetsförmedlingen har under en längre tid arbetat med att få ut ungdomar till arbetsplatserna. För att kunna bilda sig en uppfattning om yrket på plats. Idag tar många företag bara emot 2–4 studiebesök per år, vilket gör det svårt att tillgodose den stora massan. Men, med Yrkesjaktens framkomst så öppnar man upp för VR-studiebesök på ett lättillgängligt sätt. Dygnet runt, genom sin mobil, kan man göra besök på dem olika företagen och få en uppfattning om yrket.

– Alla har tillgång till en mobil, vilket gör att filmerna blir enkla att titta på och tillgängliga dygnet runt, berättar Nina Form.

Arbetsförmedlingen har genom en 360-kamera filmat totalt 27 stycken VR- studiebesök på olika arbetsplatser. Några yrken som man har valt att filma är svetsare, brandman, ambulans, grundskolelärare och många fler. Man planerar att filma ytterligare 17 besök. Något som Nina Form, projektledare Yrkesjakten, är mycket positiv till.

– Yrkesjakten har fått en fantastik respons. Vi vill visa den rätta bilden av yrket och arbetsverkligheten, säger Nina Form.

De yrken som Arbetsförmedlingen har valt att filma extra mycket är så kallade ”framtidsyrken”. Det vill säga dem yrken som man vill se ett ökat attraktionsvärde kring. Nina Form berättar att idag står företagen på kö för att få sitt yrke filmat. Genom Yrkesjakten vill man locka ungdomar till yrken som är svåra att rekrytera till. Det växande intresset för VR-studiebesöken ökar bland skolorna runt om i landet. Allt fler skolor väljer att beställa hem VR-glasögon från Arbetsförmedlingen, för att i vägledningssyfte öka arbetsmarknadskunskap bland eleverna.

– Många skolor har tagit till sig Yrkesjakten, VR-filmer är ett redskap att räkna med för att öka intresset och kunskapen för arbetsmarknaden, berättar Nina Form.

Yrkesjakten har blivit nominerade till Årets nytänkare på framtidsgalan som anordnas av Framtidsverket.

Fotnot: Skolorna beställer Yrkesjaktens VR-glasögon genom att mejla in sin beställning till arbetsformedlingen@strd.se. VR-glasögonen är kostnadsfria.

Artikeln publicerades i Västerås Tidning 9 februari 2019