Svenska kyrkan Västerås

Svenska kyrkan Västerås – En schysst arbetsplats

Svenska kyrkan Västerås har ungefär 90 000 medlemmar, 29 kyrkor och 23 begravningsplatser. Att jobba här innebär oftast arbete med människor på olika sätt. Vi möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Det finns mötesplatser för alla åldrar med allt från öppna förskolor och schysst ungdomsverksamhet till samtalsgrupper, gudstjänster och körer. Kyrkan finns med vid många större livshändelser som dop, vigsel och begravning, men är också en del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. Genom internationellt arbete görs insatser som kommer världens mest utsatta till del. Kyrkan arbetar aktivt med klimatfrågor och bidrar till kamp mot svält och förtryck.

Svenska kyrkan är också en av Västerås största kulturarrangörer och erbjuder årligen hundratals gratis konserter, föredrag och visningar. Vi arbetar för att hålla kyrkorummen och kyrkogårdarna tillgängliga och för att bevara vårt gemensamma kulturarv. Vi finns också med på festivaler och andra folkfester, till exempel med Drive in-vigslar på Västerås Summer Meet.

I Svenska kyrkan Västerås arbetar runt 230 medarbetare. Som medarbetare är du del av en resursstark modern organisation. Du har schyssta utvecklingsmöjligheter, schyssta arbetskompisar och förmåner, och möjlighet att bidra till att göra schyssta saker för din omgivning.

Hör medarbetare berätta! Se filmerna på:
www.svenskakyrkan.se/vasteras/jobb