Jobbhjälpen

Utmaning 2019 – trots över 1 000 flera jobb

Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar under 2019. Trots att det beräknas komma över 1 000 fler jobb i länet så gör kompetensbristen att det är fortsatt svårt att matcha arbetssökande med de lediga tjänsterna. Det här gör att...

Här får nästan 9 av 10 jobb efter utbildningen

Att gå en yrkeshögskoleutbildning kan för många vara vägen till en ny karriär. För studenterna på Plushögskolan i Västerås får nästan 9 av 10 jobb direkt efter examen. Men visst finns utmaningar: – Det handlar om att fylla platserna...

1 100 fler jobb i länet under 2019

Fortsatt stora rekryteringsbehov i Västmanlands län. I fokus står matchningen till arbete och utbildning för att säkra kompetensförsörjningen. I och med det är utbildnings- och vägledningsinsatser centrala komponenter i Arbetsförmedlinge...

Af: Så ökas chansen för långtidsarbetslösa

Subventionerade jobb ökar chanserna för långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen har gjort en sammanställning av resultatet av subventionerade anställningar. Andelen som går från subventionerad till osubventionerad anstä...

Fortsatt minskad arbetslöshet bland ungdomar

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka. I flera års tid har antalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. I slutet på oktober var de 48 000. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att allt färre ungdo...

Hur ser arbetsmarknaden ut där du bor?

Det är stora chanser till jobb inom tre av fyra yrken i Sverige. Men hur ser arbetsmarknaden ut där du bor? Arbetsförmedlingen har tagit fram listor – län för län – som visar tio yrken där det är störst brist på arbetskraft under det...

Mitt i karriären-barometern 2018: Fortfarande vill 56% byta jobb

Mitt-i-karriäristen söker en mening med yrkeslivet, men desto färre söker nytt jobb. I en ny mätning anger mer än hälften att de skulle vilja ha ett nytt jobb, men de som söker aktivt är desto färre. 43% vill byta jobb men gör det inte,...

Fler med utländsk bakgrund ska lockas att bli lokförare

Lokförarbristen i den svenska järnvägsbranschen kräver nya vägar för att locka fler att välja yrket. I höst tar SJ Götalandståg emot ett par lokförarelever med utländsk bakgrund, som under sin utbildning getts möjlighet att plugga ext...

Branschbarometern 2018 del 9/9: Data, teknik och naturvetenskap

Arbetsförmedlingens senaste broschyr, Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018, beskriver hur det ser ut för en rad olika yrkesgrupper som täcker närmare 200 olika yrken. Västerås Tidning har fått ta del av denna information för att se v...

Branschbarometern 2018 del 8/9: Naturbruk

Arbetsförmedlingens senaste broschyr, Jobbmöjligheter i Västmanlands län 2018, beskriver hur det ser ut för en rad olika yrkesgrupper som täcker närmare 200 olika yrken. Västerås Tidning har fått ta del av denna information för att se v...