Vanliga intervjufrågor

Alla jobbintervjuer är olika, men vissa frågor brukar nästan alltid dyka upp. Tänk igenom svaren på dem så får du ut det mesta möjliga av din intervju.”Berätta lite om dig själv”
Det här är en allmänt hållen fråga som ger dig stor frihet i vad du svarar. Men det är också den här frågan som de flesta tycker är jobbigast att svara på. Vad ska man egentligen berätta om sig själv? Det hjälper att sätta sig in i intervjuarens situation. Han eller hon vill skapa sig en bild av vem du är och i just det här läget, när intervjun just startat, är det en bra idé att inte bli alltför detaljerad. Fritidsintressen, familj och annat som i vardagen hamnar under kategorin ”småprat” kan petas in här.

”Vad lockade dig att söka den här tjänsten?”
Det här är förmodligen den viktigaste frågan där det gäller att du har ett övertygande svar. Fundera på vad som är annorlunda med det här företaget och varför du gillar det. Är det deras kultur, produkter eller tjänster? Då är det du ska lyfta upp. Det kan absolut vara så att du inte känner något speciellt alls för företaget, men du har rätt kompetens för jobbet. Då får du känna efter och avgöra om den sortens ärlighet kommer uppfattas som negativ eller positiv.

”Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du ha nytta av i det här jobbet?”
Den här frågan är nästan självförklarande. Utöver tidigare jobb, erfarenheter och kompetenser, fundera på om det finns något annat som gör just dig unik? Har du bott utomlands? Kan du något udda språk? Var inte blyg för att berätta.

”Vilka personliga egenskaper tror du är viktigast för att klara av det här arbetet?”
Du vet redan från jobbannonsen vilka egenskaper arbetsgivaren söker. Om du känner att någon av dem är en av dina styrkor, fokusera på den. Ta inte till klyschor. Om du säger att du är ”van att håll många bollar i luften” och att du trivs som ”spindeln i nätet” så får du räkna med att tappa intervjuarens intresse. Det kan mycket väl vara så att du har just de kompetenserna, men hitta då på ett annat sätt att formulera dig. Du kan till exempel ge exempel från tidigare erfarenheter som visar på att du har just de här kompetenserna.

”Vad kan du tillföra hos oss?”
Nu pratar vi om rena fakta. Vad har du för kompetens? Vad har du gjort tidigare? Vilka andra erfarenheter har du som kan vara till nytta på det här jobbet? Allt ska upp på bordet nu, och glöm för all del inte de personliga egenskaperna, de är minst lika viktiga.

”Hur jobbar du under stress?”
Det finns olika typer av stress. Dels den där man har fullt upp men fortfarande känner att man kontrollerar sin arbetssituation. Den typen av stress kan många till och med uppleva som positiv så länge man inte har det så hela tiden. Sedan finns det stress som bara är negativ, där man inte längre har kontroll över sin arbetssituation, där andra måste leverera innan man själv kan komma vidare, där chefer ställer omöjliga krav och så vidare. Den typen av stress är inte positiv för någon. Under intervjun är det alltid bättre att fokusera på den positiva typen av stress.

”Vilka frågor vill du ställa till oss?”
Den här frågan kommer vanligtvis i slutet av intervjun och kommer utgöra en stor del av det bestående intrycket. Det är möjligt att det inte finns något alls du vill fråga. Kanske har du gjort en gedigen research på jobbet och företaget. Det spelar ingen roll – fråga ändå. Sitter du tyst här kan det ge ett passivt intryck medan motsatsen visar att du är intresserad av företaget och tjänsten. Förbered därför en fråga för den här punkten, gärna något specifikt. Till exmpel något om interna rutiner som kan ha betydelse för din tjänst. Undvik dock att fråga om sådant som redan framkommer i annonsen.

”Är det något du vill tillägga?”
Om du har skött dina kort rätt har intervjuaren nu en bra bild av dig och din kompetens, men känner du att det finns något som inte riktigt kommit fram i samtalet så är det nu du ska få fram det.

Källa: Arbetsförmedlingen